Câu 1 đến câu 10

ly thuyet c

 

Câu 1: Đáp án 1,2
Khái niệm “đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 2: Đáp án 1,2
Khái niệm “công trình đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 3: Đáp án 1
“Vạch kẻ đường ” được hiểu như thế nào là đúng ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 4: Đáp án 1
Khái niệm “phần đường xe chạy” được hiểu như thế nào là đúng ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 5: Đáp án 2
Khái niệm “làn đường” được hiểu như thế nào là đúng ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 6: Đáp án 1
Khái niệm “khổ giới hạn của đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 7: Đáp án 1
Khái niệm “đường phố” được hiểu như thế nào là đúng ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 8: Đáp án 1
Khái niệm “dải phân cách” được hiểu như thế nào là đúng ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 9: Đáp án 1,2
Dải phân cách trên đường bộ có những loại nào ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 10: Đáp án 1
Khái niệm “đường cao tốc” được hiểu như thế nào là đúng ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *