Câu 21 đến câu 30

thi ly thuyet

Câu 21: Đáp án 2
Khái niệm “đỗ xe” được hiều như thể nào là đúng quy tắc giao thông ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 22: Đáp án 1,2
Các hành vi nào ghi ở dưới đây bị nghiêm cấm ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 23: Đáp án 2
Hành vi đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông đường bộ có bị nghiêm cấm hay không ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 24: Đáp án 1,2
Những hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 25: Đáp án 1
Người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma túy có bị nghiêm cấm hay không ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 26: Đáp án 2
Người điều khiển ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá bao nhiêu thì bị cấm ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 27: Đáp án 1
Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy trên đường mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá bao nhiêu thì bị cấm ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 28: Đáp án 1
Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy trên đường mà trong khí thở có nồng độ cồn vượt quá bao nhiêu thì bị cấm ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 29: Đáp án 2
Hành vi giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông có bị nghiêm cấm hay không ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 30: Đáp án 1
Hành vi điều khiển xe cơ giới chạy quá tốc độ qui định giành đường, vượt ẩu có bị nghiêm cấm hay không ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *