Câu 31 đến câu 40

trường dạy lai xe

Câu 31: Đáp án 1,2
Những hành vi nào sau đây bị cấm ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 32: Đáp án 1,2
Các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 33: Đáp án 1,2
Trong hoạt động vận tải đường bộ, các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 34: Đáp án 1,2
Trong hoạt động vận tải khách, những hành vi nào ghi ở dưới đây bị nghiêm cấm ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 35: Đáp án 3
Hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm hoặc khi có điều kiện mà cố ý không cứu giúp người bị tai nạn giao thông có bị nghiêm cấm hay không ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 36: Đáp án 1,2
Khi sảy ra tai nạn giao thông, những hành vi nào ghi dưới đây bị nghiêm cấm ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 37: Đáp án  2,3
Những hành vi nào ghi ở dưới đây bị nghiêm cấm ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 38: Đáp án 3
Việc sản xuất, mua bán, sử dụng biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được quy định như thế nào trong Luật Giao Thông đường bộ ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 39: Đáp án  1,2
Người lái xe không được vượt xe khác khi gặp trường hợp nào ghi ở dưới đây ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 40: Đáp án 1,3
Ở những nơi nào không được quay đầu xe ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *