Câu 41 đến câu 50

hoc lai xe

Câu 41: Đáp án 2,3
Ở những nơi nào không được lùi xe ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 42: Đáp án 2
Người điều khiển phương tiện giao thông trên đường phố có được dừng xe, đỗ xe trên đường xe điện, trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước hay không ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 43: Đáp án 1
Khi điều khiển xe trên đường cao tốc, những việc nào không cho phép ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 44: Đáp án 1,2
Khi xe kéo xe và xe kéo rơ moóc, những hành vi nào không được phép ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 45: Đáp án 3
Người điều khiển xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy, có được phép sử dụng xe để kéo, đẩy các xe khác, vật khác khi tham gia giao thông không ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 46: Đáp án 2,3
Người ngồi trên xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy, tham gia giao thông không được thực hiện những hành vi nào dưới đây ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 47: Đáp án 2
Người ngồi trên xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy, khi tham gia giao thông không có được mang, vác vật cồng kềnh hay không ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 48: Đáp án 1,2
Khi điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, những hành vi nào không được phép ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 49: Đáp án 1
Việc họp chợ, tụ tập đông người trái phép, thả rông súc vật trên đường bộ có được phép hay không ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 50: Đáp án 2
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là trách nhiệm của ai ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *