Câu 61 đến câu 70

bai thi ly thuyet

Câu 61: Đáp án 1,3
Trên đường có nhiều làn đường, ngườí điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng làn đường như thế nào là đúng ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 62: Đáp án 2
Khi điều khiển xe máy chạy trên đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế, người lái xe muốn vượt xe khác thì phải xử lý như thế nào ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 63: Đáp án 1,2
Khi vượt xe khác người lái xe phải thực hiện như thế nào ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 64: Đáp án 2
Khi điều khiển xe chạy trên đường biết có xe sau xin vượt nếu đủ điều kiện an toàn người lái xe phải làm gì ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 65: Đáp án 1,2
Xe sau có thể vượt lên bên phải xe khác chạy phía trước trong trường hợp nào ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 66: Đáp án 1
Trong khu dân cư, nơi nào cho phép người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dụng được quay đầu xe ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 67: Đáp án 1
Người lái xe phải làm gì khi quay đầu trên cầu, gầm cầu vượt, đường ngầm hay khu vực đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 68: Đáp án 2,3
Khi muốn chuyển hướng, người lái xe phải thực hiện như thế nào ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 69: Đáp án 3
Khi lùi xe, người lái xe phải làm gì để bảo đảm an toàn ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 70: Đáp án 1,2
Khi tránh xe đi ngược chiều các xe phải nhường đường như thế nào là đúng ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *