Câu 71 đến câu 80

sach ly thuyet

Câu 71: Đáp án 2
Ban đêm xe cơ giới đi ngược chiều gặp nhau, đèn chiếu sáng phải được sử dụng như thế nào?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 72: Đáp án 3

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 73: Đáp án 3

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 74: Đáp án 1

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 75: Đáp án 1,2

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 76: Đáp án 2

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 77: Đáp án 2

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 78: Đáp án 1,2

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 79: Đáp án 2

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 80: Đáp án 3

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *