Câu 1 đến câu 10

ly thuyet c

  Câu 1: Đáp án 1,2 Khái niệm “đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng ?   Câu 2: Đáp án 1,2 Khái niệm “công trình đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng ?   Câu 3: Đáp án 1 “Vạch kẻ đường ” được hiểu như thế nào là đúng ?   Câu 4: Đáp án 1 Khái niệm “phần đường xe chạy” được hiểu như thế nào là đúng ?   Câu 5: Đáp án 2 Khái niệm “làn đường” được hiểu như thế nào là đúng ?   Câu 6: Đáp án 1 Khái niệm “khổ giới hạn của đường bộ” được hiểu như thế […]

» Read more