Danh sách 85 nước người Việt Nam có Giấy phép lái xe quốc tế được sử dụng

bang lai quoc te

Khi đã có Giấy phép lái xe quốc tế (International Driving Permit – IDP), người Việt Nam sẽ có thể lái xe tại 85 nước theo công ước Viena Để được cấp IDP – Giấy phép lái xe quốc tế, người có nhu cầu làm tờ khai đề nghị cấp theo mẫu, mang theo giấy phép lái xe, hộ chiếu, 2 ảnh 3×4, hộ chiếu còn giá trị để kiểm tra, đối chiếu đến các điểm cấp đổi làm thủ tục, nộp lệ phí trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải các […]

» Read more