Các điều kiện khi tham gia học lái xe ô tô

kham suc khoe hoc lai xe

1. Điều kiện về đôi mắt: Khi kiểm tra đôi mắt thị lực của 2 mắt cộng lại 16/10 Khi đôi mắt của các bạn mắc phải những vấn đề sau thì các bạn sẽ không được học lái xe ô tô! Các bạn bị cận thị vượt quá ≥ 7 diop (độ) Các bạn bị viễn thị vượt quá ≥ 7 diop (độ) Các bạn bị loạn thị vượt quá ≥ 4 diop (độ) Thị trường mắt của bạn bị thu hẹp quá 20 độ Có tật hạn chế sự vận chuyển nhãn cầu hay các cân chuyển vận của […]

» Read more