Câu 71 đến câu 80

sach ly thuyet

Câu 71: Đáp án 2 Ban đêm xe cơ giới đi ngược chiều gặp nhau, đèn chiếu sáng phải được sử dụng như thế nào?   Câu 72: Đáp án 3   Câu 73: Đáp án 3   Câu 74: Đáp án 1   Câu 75: Đáp án 1,2   Câu 76: Đáp án 2   Câu 77: Đáp án 2   Câu 78: Đáp án 1,2   Câu 79: Đáp án 2   Câu 80: Đáp án 3

» Read more