Câu 61 đến câu 70

bai thi ly thuyet

Câu 61: Đáp án 1,3 Trên đường có nhiều làn đường, ngườí điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng làn đường như thế nào là đúng ?   Câu 62: Đáp án 2 Khi điều khiển xe máy chạy trên đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế, người lái xe muốn vượt xe khác thì phải xử lý như thế nào ?   Câu 63: Đáp án 1,2 Khi vượt xe khác người lái xe phải thực hiện như thế nào ?   Câu 64: Đáp án 2 Khi điều khiển xe chạy trên đường biết có xe sau […]

» Read more