Câu 71 đến câu 80

sach ly thuyet

Câu 71: Đáp án 2 Ban đêm xe cơ giới đi ngược chiều gặp nhau, đèn chiếu sáng phải được sử dụng như thế nào?   Câu 72: Đáp án 3   Câu 73: Đáp án 3   Câu 74: Đáp án 1   Câu 75: Đáp án 1,2   Câu 76: Đáp án 2   Câu 77: Đáp án 2   Câu 78: Đáp án 1,2   Câu 79: Đáp án 2   Câu 80: Đáp án 3

» Read more

Câu 41 đến câu 50

hoc lai xe

Câu 41: Đáp án 2,3 Ở những nơi nào không được lùi xe ?   Câu 42: Đáp án 2 Người điều khiển phương tiện giao thông trên đường phố có được dừng xe, đỗ xe trên đường xe điện, trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước hay không ?   Câu 43: Đáp án 1 Khi điều khiển xe trên đường cao tốc, những việc nào không cho phép ?   Câu 44: Đáp án 1,2 Khi xe kéo xe và xe kéo rơ moóc, những hành vi nào không được […]

» Read more

Câu 31 đến câu 40

trường dạy lai xe

Câu 31: Đáp án 1,2 Những hành vi nào sau đây bị cấm ?   Câu 32: Đáp án 1,2 Các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm ?   Câu 33: Đáp án 1,2 Trong hoạt động vận tải đường bộ, các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm ?   Câu 34: Đáp án 1,2 Trong hoạt động vận tải khách, những hành vi nào ghi ở dưới đây bị nghiêm cấm ?   Câu 35: Đáp án 3 Hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm hoặc khi có điều kiện mà cố ý không cứu giúp người bị […]

» Read more

Câu 21 đến câu 30

thi ly thuyet

Câu 21: Đáp án 2 Khái niệm “đỗ xe” được hiều như thể nào là đúng quy tắc giao thông ?   Câu 22: Đáp án 1,2 Các hành vi nào ghi ở dưới đây bị nghiêm cấm ?   Câu 23: Đáp án 2 Hành vi đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông đường bộ có bị nghiêm cấm hay không ?   Câu 24: Đáp án 1,2 Những hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm ?   Câu 25: Đáp án 1 Người điều khiển phương tiện giao […]

» Read more

Câu 1 đến câu 10

ly thuyet c

  Câu 1: Đáp án 1,2 Khái niệm “đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng ?   Câu 2: Đáp án 1,2 Khái niệm “công trình đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng ?   Câu 3: Đáp án 1 “Vạch kẻ đường ” được hiểu như thế nào là đúng ?   Câu 4: Đáp án 1 Khái niệm “phần đường xe chạy” được hiểu như thế nào là đúng ?   Câu 5: Đáp án 2 Khái niệm “làn đường” được hiểu như thế nào là đúng ?   Câu 6: Đáp án 1 Khái niệm “khổ giới hạn của đường bộ” được hiểu như thế […]

» Read more