Câu 11 đến câu 20

phan thi sat hach

Câu 11: Đáp án 1 Khái niệm “đường chính” được hiểu như thế nào là đúng ?   Câu 12: Đáp án 2 Khái niệm “đường ưu tiên” được hiểu như thế nào là đúng ?   Câu 13: Đáp án 1 “Phương tiện giao thông đường bộ” gồm những loại nào ?   Câu 14: Đáp án 2 Khái niệm “phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng ?   Câu 15: Đáp án 1 Khái niệm “phương tiện giao thông thô sơ đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng ?   Câu 16: Đáp án 1,2 “Phương tiện tham gia giao […]

» Read more