Câu 61 đến câu 70

bai thi ly thuyet

Câu 61: Đáp án 1,3 Trên đường có nhiều làn đường, ngườí điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng làn đường như thế nào là đúng ?   Câu 62: Đáp án 2 Khi điều khiển xe máy chạy trên đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế, người lái xe muốn vượt xe khác thì phải xử lý như thế nào ?   Câu 63: Đáp án 1,2 Khi vượt xe khác người lái xe phải thực hiện như thế nào ?   Câu 64: Đáp án 2 Khi điều khiển xe chạy trên đường biết có xe sau […]

» Read more

Câu 51 đến câu 60

ly thuyet

Câu 51: Đáp án 2 Người tham gia giao thông phải chấp hành quy tắc nào dưới đây?   Câu 52: Đáp án 1 Tại nơi đương giao nhau, khi đèn điều khiển giao thông có tín hiệu vàng, người điều khiển phương tiện phải thực hiện như thế nào ?   Câu 53: Đáp án 1,2 Biển báo hiệu đường bộ gồm những nhóm nào, ý nghĩa của từng nhóm ?   Câu 54: Đáp án 1 Tại nơi đường giao nhau, khi người điều khiển giao thông ra hiệu lệnh bằng hai tay hoặc một tay giang ngang để báo hiệu thì người tham gia giao […]

» Read more

Câu 41 đến câu 50

hoc lai xe

Câu 41: Đáp án 2,3 Ở những nơi nào không được lùi xe ?   Câu 42: Đáp án 2 Người điều khiển phương tiện giao thông trên đường phố có được dừng xe, đỗ xe trên đường xe điện, trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước hay không ?   Câu 43: Đáp án 1 Khi điều khiển xe trên đường cao tốc, những việc nào không cho phép ?   Câu 44: Đáp án 1,2 Khi xe kéo xe và xe kéo rơ moóc, những hành vi nào không được […]

» Read more

Câu 31 đến câu 40

trường dạy lai xe

Câu 31: Đáp án 1,2 Những hành vi nào sau đây bị cấm ?   Câu 32: Đáp án 1,2 Các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm ?   Câu 33: Đáp án 1,2 Trong hoạt động vận tải đường bộ, các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm ?   Câu 34: Đáp án 1,2 Trong hoạt động vận tải khách, những hành vi nào ghi ở dưới đây bị nghiêm cấm ?   Câu 35: Đáp án 3 Hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm hoặc khi có điều kiện mà cố ý không cứu giúp người bị […]

» Read more

Câu 21 đến câu 30

thi ly thuyet

Câu 21: Đáp án 2 Khái niệm “đỗ xe” được hiều như thể nào là đúng quy tắc giao thông ?   Câu 22: Đáp án 1,2 Các hành vi nào ghi ở dưới đây bị nghiêm cấm ?   Câu 23: Đáp án 2 Hành vi đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông đường bộ có bị nghiêm cấm hay không ?   Câu 24: Đáp án 1,2 Những hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm ?   Câu 25: Đáp án 1 Người điều khiển phương tiện giao […]

» Read more

Câu 11 đến câu 20

phan thi sat hach

Câu 11: Đáp án 1 Khái niệm “đường chính” được hiểu như thế nào là đúng ?   Câu 12: Đáp án 2 Khái niệm “đường ưu tiên” được hiểu như thế nào là đúng ?   Câu 13: Đáp án 1 “Phương tiện giao thông đường bộ” gồm những loại nào ?   Câu 14: Đáp án 2 Khái niệm “phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng ?   Câu 15: Đáp án 1 Khái niệm “phương tiện giao thông thô sơ đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng ?   Câu 16: Đáp án 1,2 “Phương tiện tham gia giao […]

» Read more