Câu 31 đến câu 40

trường dạy lai xe

Câu 31: Đáp án 1,2 Những hành vi nào sau đây bị cấm ?   Câu 32: Đáp án 1,2 Các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm ?   Câu 33: Đáp án 1,2 Trong hoạt động vận tải đường bộ, các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm ?   Câu 34: Đáp án 1,2 Trong hoạt động vận tải khách, những hành vi nào ghi ở dưới đây bị nghiêm cấm ?   Câu 35: Đáp án 3 Hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm hoặc khi có điều kiện mà cố ý không cứu giúp người bị […]

» Read more

Câu 11 đến câu 20

phan thi sat hach

Câu 11: Đáp án 1 Khái niệm “đường chính” được hiểu như thế nào là đúng ?   Câu 12: Đáp án 2 Khái niệm “đường ưu tiên” được hiểu như thế nào là đúng ?   Câu 13: Đáp án 1 “Phương tiện giao thông đường bộ” gồm những loại nào ?   Câu 14: Đáp án 2 Khái niệm “phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng ?   Câu 15: Đáp án 1 Khái niệm “phương tiện giao thông thô sơ đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng ?   Câu 16: Đáp án 1,2 “Phương tiện tham gia giao […]

» Read more