Câu 61 đến câu 70

bai thi ly thuyet

Câu 61: Đáp án 1,3 Trên đường có nhiều làn đường, ngườí điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng làn đường như thế nào là đúng ?   Câu 62: Đáp án 2 Khi điều khiển xe máy chạy trên đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế, người lái xe muốn vượt xe khác thì phải xử lý như thế nào ?   Câu 63: Đáp án 1,2 Khi vượt xe khác người lái xe phải thực hiện như thế nào ?   Câu 64: Đáp án 2 Khi điều khiển xe chạy trên đường biết có xe sau […]

» Read more

Câu 51 đến câu 60

ly thuyet

Câu 51: Đáp án 2 Người tham gia giao thông phải chấp hành quy tắc nào dưới đây?   Câu 52: Đáp án 1 Tại nơi đương giao nhau, khi đèn điều khiển giao thông có tín hiệu vàng, người điều khiển phương tiện phải thực hiện như thế nào ?   Câu 53: Đáp án 1,2 Biển báo hiệu đường bộ gồm những nhóm nào, ý nghĩa của từng nhóm ?   Câu 54: Đáp án 1 Tại nơi đường giao nhau, khi người điều khiển giao thông ra hiệu lệnh bằng hai tay hoặc một tay giang ngang để báo hiệu thì người tham gia giao […]

» Read more