Câu 41 đến câu 50

hoc lai xe

Câu 41: Đáp án 2,3 Ở những nơi nào không được lùi xe ?   Câu 42: Đáp án 2 Người điều khiển phương tiện giao thông trên đường phố có được dừng xe, đỗ xe trên đường xe điện, trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước hay không ?   Câu 43: Đáp án 1 Khi điều khiển xe trên đường cao tốc, những việc nào không cho phép ?   Câu 44: Đáp án 1,2 Khi xe kéo xe và xe kéo rơ moóc, những hành vi nào không được […]

» Read more