Câu 71 đến câu 80

sach ly thuyet

Câu 71: Đáp án 2 Ban đêm xe cơ giới đi ngược chiều gặp nhau, đèn chiếu sáng phải được sử dụng như thế nào?   Câu 72: Đáp án 3   Câu 73: Đáp án 3   Câu 74: Đáp án 1   Câu 75: Đáp án 1,2   Câu 76: Đáp án 2   Câu 77: Đáp án 2   Câu 78: Đáp án 1,2   Câu 79: Đáp án 2   Câu 80: Đáp án 3

» Read more

Câu 41 đến câu 50

hoc lai xe

Câu 41: Đáp án 2,3 Ở những nơi nào không được lùi xe ?   Câu 42: Đáp án 2 Người điều khiển phương tiện giao thông trên đường phố có được dừng xe, đỗ xe trên đường xe điện, trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước hay không ?   Câu 43: Đáp án 1 Khi điều khiển xe trên đường cao tốc, những việc nào không cho phép ?   Câu 44: Đáp án 1,2 Khi xe kéo xe và xe kéo rơ moóc, những hành vi nào không được […]

» Read more

Câu 31 đến câu 40

trường dạy lai xe

Câu 31: Đáp án 1,2 Những hành vi nào sau đây bị cấm ?   Câu 32: Đáp án 1,2 Các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm ?   Câu 33: Đáp án 1,2 Trong hoạt động vận tải đường bộ, các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm ?   Câu 34: Đáp án 1,2 Trong hoạt động vận tải khách, những hành vi nào ghi ở dưới đây bị nghiêm cấm ?   Câu 35: Đáp án 3 Hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm hoặc khi có điều kiện mà cố ý không cứu giúp người bị […]

» Read more

Câu 11 đến câu 20

phan thi sat hach

Câu 11: Đáp án 1 Khái niệm “đường chính” được hiểu như thế nào là đúng ?   Câu 12: Đáp án 2 Khái niệm “đường ưu tiên” được hiểu như thế nào là đúng ?   Câu 13: Đáp án 1 “Phương tiện giao thông đường bộ” gồm những loại nào ?   Câu 14: Đáp án 2 Khái niệm “phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng ?   Câu 15: Đáp án 1 Khái niệm “phương tiện giao thông thô sơ đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng ?   Câu 16: Đáp án 1,2 “Phương tiện tham gia giao […]

» Read more